• 1.JPG
  • 9.JPG

On May 20th, a Gault & Millau event took place at our hotel - Knowledge Under the Toque. It is the first in a series of training events where the Gault & Millau gastronomic guide and Slovenian Tourist Board raise awareness of the importance of the comprehensive experience of hospitality. 

"Slovenia is becoming an important culinary destination, its cuisine and chefs have gained a lot of popularity, while the occupation of the waiter is somehow overlooked or has lost its importance. It is a creative, wonderful profession, which requires a lot of knowledge - about food, about wine, about etiquette, etc. - it requires a full personality that, together with a chef's artistry on a plate, creates an entire gastronomic experience. The latter is still not part of the general awareness, therefore we at Gault & Millau Slovenia would like to help and motivate the development of holistic knowledge through issuing our gastronomic guide following the criteria of a comprehensive experience. Knowledge Under the Toque is also a step in this direction,” said Mira Šemić, director of Gault & Millau Slovenia.
The event was attended by more than a hundred young chefs, waiters and students of Slovenian catering and culinary schools and faculties. 

They were inspired by the practical workshops with chefs Tomaž Bevčič and Jure Tomič. By sharing her path "Through thorns to the stars", chef Ana Roš additionally provided a good measure of motivation to the young for creating one's own story of success.
20. maja se je v našem hotelu odvil dogodek Gault & Millau Znanje pod kapo. Gre za prvega v nizu izobraževanj, s katerimi želita gastronomski vodnik Gault & Millau in Slovenska turistična organizacija dvigniti osveščenost o pomenu celovite izkušnje gostinstva. 

»Slovenija postaja pomembna kulinarična destinacija, kulinarika in kuharji so pri nas zelo dobili na veljavi, medtem ko je poklic natakarja nekako spregledan oziroma je izgubil na svoji pomembnosti. To je kreativen, čudovit poklic, ki pa zahteva veliko znanj – o hrani, o vinu, o bontonu itd. – zahteva polno osebnost, ki skupaj s chefovo umetnijo na krožniku ustvari celotno gastronomsko doživetje. Tega se pri nas še premalo zavedamo, zato želimo v Gault&Millau Slovenija, ki pri izdaji gastronomskega vodnika Gault&Millau Slovenija sledi predvsem kriterijem celovite izkušnje, pripomoči in motivirati k razvoju celostnih znanj. Znanje pod kapo je prvi korak v tej smeri,« je povedala Mira Šemić, direktorica Gault & Millau Slovenija.

Dogodka se je udeležilo več kot sto mladih kuharjev, natakarjev in študentov slovenskih gostinskih šol. S praktičnima delavnicama sta navdušila kuharska mojstra Tomaž Bevčič in Jure Tomič, pravo motivacijo za kreiranje lastne zgodbe uspeha pa je mladim podala chefinja Ana Roš, ki je delila svojo pot »Prek trnja do zvezd«.

Celotni dogodek v konferenčni dvorani je potekal v živo tudi preko naše nove OLED video stene, kjer sta snemalca v živo prenašala kuharske kreacije obeh kuharjev. Udeleženci so imeli tako priložnost kuharske mojstrovine spremljati res zelo podrobno.

Tudi sami se v hotelski industriji srečujemo s perečo težavo pomanjkanja gostinskega kadra in se aktivno trudimo narediti poklic natakarja spet cenjen. Pozdravljamo vsako pobudo za trajnostne izboljšave na tem področju in ponosni smo, da imamo priložnost gostiti ta strateško pomemben niz izobraževalnih dogodkov.

  • 5.JPG
  • 7.JPG